книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

12. Всяка епоха освен нашата е имала своя модел, своя идеал. Всички те са ни били задавани от културата ни – светецът, героят, джентълменът, рицарят, мистикът. Всичко, което ни е останало, е добре приспособеният човек без проблеми, един блед и съмнителен заместител.

Може би скоро ще можем да ползваме като водач и модел напълно израсналия и самоусъвършенстван човек, онзи, у когото всички заложби достигат пълното си развитие, чиято вътрешна природа се изразява свободно, вместо да бъде изкривявана, потискана или отричана.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня