книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

2. Растежът носи не само възнаграждения и удоволствия, но и много свойствени за него болки и винаги ще го прави. Всяка стъпка напред е стъпка в неизвестното и е евентуално опасна. Това значи също и отказ от нещо познато, добро и удовлетворяващо.

Често означава прощаване и раздяла, дори нещо като смърт преди прераждането, заедно с породените от това носталгия, страх, самота и скръб. Също така нерядко значи отказ от един по-прост, по-лесен и не толкова усилен живот в замяна за по-взискателен, по-отговорен, по-труден живот.

Израстването се осъществява въпреки тези загуби и следователно изисква смелост, воля, избор и сила от индивида, както и закрила, позволение и насърчение от страна на средата, особено за детето.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня