книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

3. Апетитът за растеж е по-скоро изострен, отколкото утолен от задоволяването.

Растежът е сам по себе си възнаграждаващ и въодушевяващ процес, т.е. той е осъществяване на копнежи и амбиции, като например да бъдеш добър лекар; да придобиеш умения, от които се възхищаваш – да свириш на цигулка или да бъдеш добър дърводелец; да постигнеш все по-добро разбиране за хората, за вселената или за себе си; да се развиваш творчески в някаква област и – най-важното – просто да се стремиш да бъдеш добър човек.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня