книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

5. Себеактуализиращите се хора се радват на живота изобщо и практически във всичките му аспекти, докато повечето други хора се радват само на случайните моменти на триумф, на успех или на кулминационно или върхово преживяване.

Тази вътрешна обоснованост на живеенето произтича отчасти от приятността, присъща на растежа и култивирането. Но тя произтича и от способността на здравите хора да преобразуват дейността-средство в преживяване-цел.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Мисъл на деня