книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

7. Само онзи, който уважава страха и отбранителността, може да обучава; само онзи, който уважава здравето, може да провежда терапия. (...)

И отново добрият родител, терапевт или възпитател действа на практика така, сякаш разбира колко необходими са мекотата, благостта, уважението към страха и разбирането за естествеността на защитните и регресивните сили, за да не изглежда растежът като надвиснала опасност, вместо като приятна перспектива. У такъв човек личи разбирането, че растежът може да възникне само от безопасността.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня