книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

8. Изглежда достатъчно ясно, че потребността да знаем, ако искаме да я разберем добре, трябва да бъде интегрирана със страха от знание, с тревожността, с потребностите от безопасност и сигурност. (...)

Всички онези психологически и социални фактори, които засилват страха, ще подкопаят импулса ни да знаем; всички фактори, които подпомагат смелостта, свободата и дързостта, ще освобождават заедно с това и нашата потребност да знаем.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня