Бойка Ятанска
Бойка Ятанска

Вярвам в абсолютната закономерност на природата. В това, че всеки един от нас се намира на точното място, в точното време, при точните за него обстоятелства. Че светът не е сбирщина от отделни хора с отделни животи, а една сложна система, в която ние взаимодействаме с всичко и всеки на базата на своите действия, емоции и мисли.

По тази причина сме изцяло отговорни за "следата", която оставяме след себе си. Помагайки на изгубилия се да намери Пътя, на изплашения – да се изправи пред своите страхове и да ги преодолее, на наранения – да се издигне над болката е безценно. С това ти не променяш само неговия свят. Ти променяш ЦЕЛИЯ свят.

Вярвам също, че в абсолютно всеки човек на тази земя е скрит огромен потенциал, който предоставя целия ресурс да реализираме мечтите си и да изживеем живота си пълноценно. Този потенциал е пряко свързан със смисъла на живота на всеки един от нас. И когато съберем сили да открехнем вратата, зад която сме го залостили, започва необратим Процес на трансформация, който ни превръща в творци на собствената ни реалност.

Преди всичко обаче вярвам в Любовта – във всичките й проявления и форми. В нейната неограничена сила. В способността й да лекува рани, хора, животи... и най вече да създава Красота. А красотата е навсякъде около нас. Просто трябва да отворим очи за нея.