Наталия Георгиева
Наталия Георгиева

Наталия Георгиева Иванова притежава професионална квалификация Юрист. През 2015 г. получава научна и образователна степен доктор по право (наказателно право) в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Професионалната си дейност упражнява като университетски преподавател и правен консултант. Автор е на научни публикации в сферата на наказателно-правната материя. Лектор на семинари и участник в национални и международни научни конференции, посветени на наказателно-правната закрила на правосъдието.

През 2007 г. издава първата си стихосбирка със заглавие "Росни капки", която съдържа 52 стихотворения. На 29.09.2017 г. печели втора награда в конкурса за поезия на учени и докторанти, посветен на Европейската нощ на учените със стихотворението "Пробуждане".