Стели Драгоева
Стели Драгоева

Аз съм студентка втори курс в специалност "Връзки с обществеността", СУ "Св. Климент Охридски". В природата ми обаче не е пиарът, а писането.

Родният ми град Добрич е причината сърцето често да ме дърпа към морето. Има само три неща, които ме определят - Вяра, Надежда, Любов. И това не е защото съм родена на 17 септември. Просто вярвам в себе си. Надявам се, че всички хора вярват в себе си. Обичам хората, които вярват в мен, защото аз вярвам в тях.