Мария Кирилова
Мария Кирилова

Организатор на събития в "Проджект Лаб - Център за образование и култура". Промотира неформалното образование, като фасилитатор в международни програми за обучение на деца и младежи.

Обучава преподаватели в неформални образователни институции - частни детски градини и занимални. Интеграция на системната психология в бизнеса, чрез обучения с цел ментално благополучие на служителите.

Магистър Психолог - СУ "Св. Климент Охридски"

Публикувани статии ( 1 )