Павлина Петрова
Павлина Петрова

Родена съм на 13.07.1963 г. в гр. Севлиево, обл. Габрово. Живея и работя във Велико Търново. Имам издадени 9 книги: "Докосване" – 2006 г.; "Изплетени пътеки" –2008 г.; "Моите сезони" - 2011 г.; "Разговори с тишината" – 2013 г.; "Отклонения" – 2016 г.; "Случки интересни със деца чудесни" – 2016 г.; "Когато създаваме спомени..." – 2017 г.; "Една разсънена сълза" – 2018 г.; "Иглички от тишината" - 2019 г.