Юлия Раданова
Юлия Раданова

Юлия прави опити да следва вътрешните си пориви и да открива необятните светове, намиращи се извън зоната ни комфорт. Родена във Варна, морето сякаш завинаги я белязва с порива за свобода и полет над безкрая. В останалото време практикува като адвокат и работи за разпространяването на медиацията като алтернативен способ за решаване на конфликти.

Единственият смисъл, който Юлия намира в битието, е себераздаването и излизането отвъд познатото... Нещо, за което е необходимо осъзнатост и себевглеждане.