Александрина Валенти
Александрина Валенти

Обикновено в умът на умен човек най-редовно прииждат най-глупавите мисли, но аз съм един от малкото честни хора, които някога съм срещала в живота си. Обичам красотата, следователно обичам Италия.

Миналото се е вкопчило в мен с изящните си златисти нокти. Рисувам, когато съм в хармония; пиша поезия, когато не умея да балансирам духа.  Нямам време да пиша кратко, ала се старая да намирам такова.

Накъсо - "работата е там, че съм нещотърсач и затуй нямам минутка свободно време".