Мила Петкова
Мила Петкова

Д-р Мила Петкова e основателка, автор и редактор на сайтoвете за онлайн психология MiPsy и Mila's Wellness.

През 2016 г. защитава докторската си степен по психоанализа и философия на културата в Мадридския университет Комплутенсе.

Занимава се с психоаналитична психотерапия, онлайн консултации, социални проекти и тренинги.