Росита Стойнева
Росита Стойнева

Росита Стойнева изучава интернационална медия и мениджмънт в Бреда, Холандия. Пламенна за пътувания и всичко, с което те могат да я запленят и обогатят. Фокусира свободното си време в писане и опознаване на многообразието на художествения свят. Крайно заинтересована от сферите на литературата и изкуството във всичките им форми.