Опасните противоречия в красотата: теглото

  • Сподели:
Опасните противоречия в красотата: теглото

Красотата е относително понятие, знаем кога я виждаме, но можем ли точно да определим и ограничим същината й?

Очертанията на красивото се размиват абсолютно, когато то влезе в досег с различни култури и несходните им разбирания. Точно тези разминавания пораждат радикалните противоречия, които можем да наблюдаваме в световен мащаб.

Едно такова несъответствие откриваме при възприятието за красива фигура, където наблюдаваме две крайности за хубост и трагичните последици от тях. Хората по света се чувстват притиснати от наложилите се норми за общовъзприета красота и лековерно се впускат в преследването на неписаните критерии.

Всички сме запознати със заставените от масовата култура и индустрия стандарти в САЩ, които, ако трябва да влязат в цифри, широко се застъпват с мерките на моделите - 40 до 55 килограма за жените и около 70 килограма за мъжете.

Резултат от това лековерие и сляпо преследване на илюзорен идеал наблюдаваме в статистика от 2016 г., която показва, че на всеки 62 минути загива човек, страдащ от хранително заболяване. 

По същото това време в една точка от света доста далечна на нашата сме свидетели на абсолютно противоположни разбирания за красива фигура. В Мавритания признак на красота и благополучие е именно нашето възприятие за наднормено тегло.

Момичета на възраст от едва пет години биват изпращани в специални лагери, където диетата им включва дневен прием от 16 000 калории - 8 пъти повече от препоръчителното. Мерките са дотолкова крайни, че момичетата са принудени да погълнат отново дори повърнатата от тях храна!

Всичко това е в името на брака, тъй като се счита, че покривайки тамошните критерии за красота, младите жени биха могли лесно да намерят съпруг.

Разбира се, този тип хранене води след себе си неприятни последици. Деца под десет годишна възраст там страдат от тежки форми на диабет и сърдечни проблеми, резултат от наднорменото им тегло.