Ани Дюлгерска
Ани Дюлгерска

Магистър съм по психология. Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Неорайхианството е психотелесна школа, която възприема човека в неговата цялост - тяло, душа и психика и работи и през трите, аналитично и в дълбочина.

В частната си практика работя индивидуална и групова психотерапия при проблеми, свързани с неудовлетвореност и търсене на път, посока и смисъл, ниска самооценка, себепознание, личностово развитие, междуличностни взаимоотношения, тревожни състояния и разстройства, депресивни състояния, преминаване през развод, траур.

Доста хора ме търсят за лична терапия свързана с трудности в партньорските взаимоотношения, мъжка и женска роля, работа с двойки.

Вярвам, че във всеки човек има нещо, което дреме и чака да бъде открито. И тогава се случва магията идва желанието за споделеност, любовта. Вярвам в това, че всеки е дошъл на този свят, с урок за учене.

Вярвам, че има някакъв по-голям смисъл, част от който сме всички ние. Вярвам в истината и в свободата. Вярвам в семейството и корена. Както и че всичко ново, е добре забравеното старо.

Повече от мен може да прочетете на страницата ми.