Мая Петкова-Константинова
Мая Петкова-Константинова

Пристрастена към пътешествията, податлива на изкушенията археология и история, отдадена на изкуствата. Журналист и пиар.