Славена Койчева
Славена Койчева

Аз съм последна година студентка по Право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Определям се като човек на постоянните впечатления, противоречия, колебания и търсения.

Вярвам в неизкоренимата потребност на човек да видоизменя света си под влияние на вътрешни сили като вдъхновение, страст и съмнение. Любопитството ми ме направлява в моя самоорганизиращ се хаос от идеи за духовно израстване и промяна на личните възприятия.

Не умея да поставям шаблони и стереотипи върху понятията си. За да придам стабилност на мислите си, се опитвам да следвам своя собствена линия на посвещение чрез свиренето на пиано, любителската кулинария и творческото писане, заедно с неприлична доза четене.