Умението да бъдеш интровертен

  • Сподели:
Умението да бъдеш интровертен

Съвременните културни стериотипи поставят акцент върху преимуществото на това да бъдеш екстровертен. В политическите среди, в бизнес контактите или в неформалното си социално обкръжение хората с екстровертна нагласа привличат обществения фокус, докато в противовес на тях интровертите остават в периферията на популярните теми, желаните събеседници и цитираните думи.

Хората, определящи се като интроверти, често остават недоразбрани или отнесени към нравствени категории като груби, асоциални, неприспособими, изначално неприсъщи на природата им. В естеството си те предпочитат да концентрират вътрешната си енергия и да извличат необходимия социален опит не толкова от комуникацията с другите, колкото от емоционалните си впечатления и преживявания.

Именно тези усилия изискват повече време за себеанализ и преосмисляне, което може да се счита от останалите за непредразположеност или неприязън към околните. Напротив, личността на интроверта е запленена от човешката природа, но твърде лесно се изтощава от прекомерното вълнение и впечатлителността си, затова предпочита самовглъбението и съзерцанието.

Именно посредством опознаването на личността им можем да взаимстваме няколко ценни урока.

1. Аз мога да се отдам на усамотение, без да усещам самота

Страхът от самотата е бич на нашето време, в което социалните мрежи и медиите ни обвързват неусетно един с друг, закрепостявайки ни в чуждото мнение. Константната необходимост от потвърждаване и признание на собствената ни значимост в очите на останалите предизвиква занижена самооценка и личностно отчуждаване.

Интровертите могат да ни научат как да се превърнем в своите най-добри приятели, как да се наслаждаваме на личното си усамотение и да посвещаваме време на самите себе си. Прекарвайки време насаме с мислите си, ние усъвършенстваме умението да разчитаме истинските си потребности и да се хармонизираме с вътрешния си мир.

2. Аз мога да прекарвам време, в което да насърчавам своята креативност

Множество актьори, писатели, музиканти и художници споделят едно сходство – потребността да прекарват време в усамотение. Всъщност голяма част от тях отдават дните си на престой в лични студиа, където се посвещават на страстта си за творят.

Интровертите ни доказват, че почитането на изначално заложената креативност разкрива нови посоки пред светогледа ни. Откривайки съзнанието си за тях, ние можем да намерим неподозиран израз на душеността си и отражение на света около нас.

3. Аз мога да се вслушвам в себе си в търсенето на отговорите

Интровертите знаят, че пълноценното удовлетворение се постига тогава, когато разчиташ на истинната самооценка и обективната преценка. Интровертите умеят да извличат познание и опит от своите собствени преживявания и да преоткриват своя вътрешен свят от своеобразна перспектива отвътре-навън.

4. Истинското вдъхновение се появава в недрата на човешката душа

Ние често съблюдаваме околните, очаквайки вдъхновението да ни осени, но помислете си, че е възможно да притежаваме много по-ценно вдъхновение в зародиш. Интровертите са усвоили умението да се доверяват на същността си и да изграждат творческите образи съобразно нея. Те не идолизират фигури и не се прекланят пред идеалистични каузи. Те постигат разбиране дълбоко в себе си и черпят вдъхновителна съзидателна сила.

5. Аз мога да изслушвам повече и да говоря по-малко

Сигурно за вас не е изненада, че интровертите са далеч по-умели слушатели, отколкото събеседници предвид факта, че обсъждането на личността им не е тяхната стихия. Те считат, че съсредоточаването върху тревогите и неприятностите им е безполезно и повърхностно занимание в сравнение с това да изслушат някого другиго.

Те отбягват фокуса на вниманието в компании, защото това изчерпва емоционалната им енергия. Интровертите ни доказват, че е възможно да съществуват по-пълноценни взаимотношения и дори, че успешният лидер е този, който оказва съпричастност и разбиране, за да предпостави истинско откриване от отсрещната страна.

6. Интровертите обикновено не създават много близки познанства, но тези които запазват са дълбоки, комплексни и продължителни

Те не се справят толкова добре в малките разговори и оставянето на добро първо впечатление, но ако им предоставите достатъчно време, за да прекрачат вътрешните си бариери, ще намерите в тяхно лице лоялни и щедри приятели. Интровертите ни учат да предоставяме възможност на човека срещу нас да се открие и да изграждаме връзки, основаващи се на принадлежност, всеотдайност и посвещение.

Снимка: introvertspring.com