Атанас Нанков
Атанас Нанков

Социален консултант, преминал модули на обучение по консултативна психология, социална и емоционална компетентност. Преминал е сертифицирано обучение по психосоматика.