Ако се служи с подходящите думи, животът ти се променя

  • Сподели:
Ако се служи с подходящите думи, животът ти се променя

Да намериш най-ценното.

Да не пропуснеш най-важното.

Да преоткриеш най-доброто.

Да получиш исканото.

Да съхраниш най-скъпото.

Да изгубиш най-ненужното.

Да пуснеш отиващото си.

Да простиш несправедливото.

Да забравиш тъжното.

Сила. Живот. Истина. Приемане. Изобилие. Нежност. Красота. Пътешествия. Любов. Енергия. Вяра. Прошка. Хармония. Свобода. Доброта. Благодарност.

Думите съдържат сила. Ако се служи с подходящите думи, животът ти се променя.