Безусловната любов

  • Сподели:
Безусловната любов

Когато някой ви е обикнал, смятайте, че е станало чудо.

Дори вие да не изпитвате ответно чувство, ценете тази любов много високо, не я пренебрегвайте, отнасяйте се грижливо към нея. Помислете си – та това наистина е чудо! Ами ако този човек е последният, който ви е обикнал?

По същия начин ценете и своята любов към някого, не я превръщайте в отношения на зависимост.

Безусловната любов – любовта без претенции – е единственият шанс да предизвикате ответно чувство.

Откажете се от желанието да получите и да присвоите нещо, обичайте просто така, без да разчитате на нещо, и тогава може би ще стане чудо – ще ви обикнат.

Тълкуване: Представете си, че стоите пред огледалото на света.

Ако образът ви е любов, в отражението ще получите същото. Но щом образът съдържа желанието да получите взаимност, не си струва да се надявате, че ще видите ответно чувство в отражението – огледалото ще отрази единствено напъните ви да станете любим.

Когато любовта преминава в отношения на зависимост, възниква излишен потенциал – енергийна "разлика в налягането".

Отношенията на зависимост се определят от поставянето на условия от рода на: "Ако не се ожениш (омъжиш) за мен, значи не ме обичаш. Ако ме обичаш, значи си добър. Ако не ме обичаш, значи си лош."

Колкото по-силно е желанието за притежание, т.е. за ответна любов, толкова по-силно е действието на равновесните сили, които ще направят всичко напук на вас.

Любовта без условия, без правото на притежание не създава отношения на зависимост и генерира съзидателна, позитивна енергия.

Само безусловната любов е способна да сътвори чудото – ответната любов.

Вадим Зеланд, из "Принципи на транссърфинга"