Четирите аспекта на сексуалното преживяване

  • Сподели:
Четирите аспекта на сексуалното преживяване

Истинската сексуалност обхваща всички нива на вашето същество. Сексуалността е мост между материята и духа. Ако в сексуалното единение текат едновременно всичките четири нива, се извършва велик творчески акт.

Във връзка с факта, че сексуалните енергии са толкова ценни, ви молим да се отнасяте с уважение към своята сексуалност.

Aко около това възникват проблеми, страх или напрежение, не съдете сексуалността като такава или не се разочаровайте от нея, защото това е естествена и свещена част от вас.

Материалното тяло

Първото ниво е физическо – материалното тяло. Тялото е невинно. То познава сексуалното желание и стремежи и те присъстват спонтанно в него.

Тялото търси удовлетворяване на тези желания, а човека или съзнанието на душата определя как тези желания да се проявят и изразят.

Отново повтарям – тялото е невинно.

Това, което то има, е желание и стремежи. В това няма нищо неправилно. Това може да бъде източник на много радост, игри и удоволствие.

Но тялото само по себе си, не избира начина за изразяване на сексуалната си енергия. Вие, като човешко същество, сте отговорни за това – тялото има нужда от вашето ръководство.

Когато усещате сексуалността си по най-любящ начин, центърът на управлението се разполага в сърцето.

Ако възлагате на сърцето отговорността за вашата сексуална енергия, тя ще намери най-радостния начин за изживяване.

В противен случай, ако позволите на мислите си (разсъдъка) или емоциите да управляват протичането на сексуалността, ще видите, че това ще доведе до блокиране на енергиите ви.

Емоционалното ниво

Вторият аспект на сексуалния танц е емоционалното ниво.

Сексуалният съюз е дълбоко емоционален факт. Ако игнорирате този аспект, не присъствате напълно в действието и ограничавате себе си в истинския смисъл на сексуалността.

В предишния ченълинг обсъдихме нашироко проблема с тях. Спряхме се върху силните емоции на гнева, страха и тъгата и обсъдихме, как ви отдалечават от центъра ви.

Когато някоя от тези силни емоции възникне във взаимоотношенията между двама души и те не я разпознаят съзнателно, тогава тя се проявява най-силно в моменти на близост.

Тези емоции могат да предизвикат психологическа реакция на съпротива или изолиране по време на физическата близост и невъзможност за тялото да изпита желание и възбуда.

При откриването на такива физически блокажи, много е важно да се работи с тях на нивото, на което са възникнали, т.е. на емоционално ниво.

Ако се опитвате да се избавите от физическите симптоми, без да вземате предвид скритата зад тях емоционална динамика – вие не уважавате себе си и своето тяло.

Когато тялото се съпротивлява на интимността, ви дава ясен знак, че съществува емоционален блокаж. Това може да е поради проблем между вас и партньора или да е емоционална рана, пренесена от миналото.

Каквото и да е то, трябва да бъде определено и премахнато внимателно по любящ начин, за да може сексуалната енергия да протича свободно.

Местоположението на чувствата

Следващото след емоционалното ниво е сърдечното – местоположението на чувствата.

В "Работа с емоциите", направихме разграничение между чувства и емоции. Чувствата са от областта на интуицията и вътрешното знание. Чувстващата ви страна говори с тих шепот, изпълнен с мъдрост и състрадание.

Емоциите са по-драматични по своята природа и ги нарекохме "реакция на неразбиране", каквито са в действителност – взривове от неразбиране, какво в действителност се случва с вас.

Когато сърцата на сексуалните партньори са отворени едно за друго, между тях съществува доверие, любов и взаимно разбиране.

Ако сърцата по време на среща са отворени, позволявате на интуицията си да решава, какво ще се случи по време на физическата близост.

Вие не криете емоциите си, а открито ги споделяте. Старата болка може да изплува на повърхността и това се приема като нормално. Приемат ви такива, каквито сте, и това приемане има велика лечебна сила.

Когато свързвате сърдечната си енергия със сексуалната, може да протече лечебен процес в области, в които има най-голяма нужда.

Обаче, сърцето също може неуловимо да препятства изживяването на сексуалността по най-радостния и любящ начин. По различни причини и сърцето може да се затвори за радостта от сексуалността.

Аспектът на ума

Четвъртото и последно ниво е аспектът на ума.

На ментално ниво могат да съществуват морални или духовни убеждения, които да ви пречат да получите сексуално удоволствие. Повечето от тези пречки са религиозни по своя произход.

На духовно ниво можете да възприемате физическото тяло като някакъв затвор. Нематериалната реалност или "висшите сфери" (както ги наричате или не азът), са толкова възвеличени, че материалната реалност става недооценена.

При духовните и религиозни хора често се среща пренебрежение и недостатъчно уважение към тялото и неговите естествени потребности.

В действителност, това е жалко, защото от наша гледна точка, пътешествието в материята се смята за най-свещеното, в което може да впусне душата.

Да сеете семена и да берете плодове толкова далече от Къщи, в реалността на материята и формата, е сакрално действие. Това е най-висш божествен и творчески акт. Танца с материята е свещен.

И вие го преживявате толкова често!

Автор: Памела Крибе