Детето обкръжено със злоба се учи да причинява болка

  • Сподели:
Детето обкръжено със злоба се учи да причинява болка

Детето обкръжено от критика се учи да обвинява;

Детето обкръжено с насмешки се учи да бъде недоверчиво;

Детето обкръжено с враждебност се учи във всеки да вижда враг;

Детето обкръжено със злоба се учи да причинява болка;

Детето обкръжено с неразбиране се учи да не слуша другите;

Детето обкръжено с измама се учи да лъже;

Детето в среда на позор се учи да изпитва вина.

Но в в същото време:

Дете обкръжено с поддръжка се учи да се защитава;

Дете обкръжено с надежда се учи да бъде търпеливо;

Дете обкръжено с похвали се учи да бъде уверено;

Дете обкръжено с честност се учи да бъде справедливо;

Дете, което се чувства в безопасност се учи да има доверие;

Дете получаващо одобрение се учи да уважава себе си;

Дете обкръжено с любов се учи да обича и да дарява любов;

Дете обкръжено със свобода на избора се учи да бъде отговорно за своите решения.

Изборът е наш!

По материали на Борис Гребеников - психолог