Добромир Банев: ''Жената е емблема за живот''

  • Сподели:
Добромир Банев: ''Жената е емблема за живот''

Жената е душата на света.
Небето във очите ѝ прозира.

Белязана с цвета на пролетта,
напомня:
Красотата не умира.

Жената е емблема за живот,
олтар за нежност, лек за всяка рана;
любов - един вълнуващ епизод,
безкраен
като щастие за двама. 

Автор: Добромир Банев