Два дена, през които да не се тревожим

  • Сподели:
Два дена, през които да не се тревожим

Два са дните във всяка седмица, през които не трябва да се тревожим. Два са дните, през които трябва да сме свободни от страх и опасения.

Единият е вчерашният, с всички негови грешки и тревоги, недостатъци и грижи, болка и страдание. Вчера си е отишъл завинаги и е извън нашия контрол. Всичките богатства на света не ще върнат вчерашния ден.

Не можем да премахнем действието, което вече сме извършили. Не можем да заличим думите, които сме казали. Вчера е минало. Завинаги.

Другият ден, в който не трябва да се тревожим, е утре. Утре, с всички негови възможни несгоди и тежести, големи обещания и слабо изпълнение.

Утрешният ден също е извън нашия непосредствен контрол. Утрешното слънце ще изгрее, независимо дали в разкош или скрито зад маска от облаци, то ще изгрее. Докато това не стане, ние не участваме в него, защото още не се е родил.

Това ни оставя един ден – Днес. Всеки човек може да пребори един ден. Днес остава, когато ти и аз се отърсим от тежестта на тези две вечности – Вчера и Утре.

Не преживяванията днес карат човек да полудее, а разкаянието или горчивината за нещо, което се е случило вчера и страха от това, което утрешният ден може да донесе.

Затова нека живеем живота си в днешния ден!

Източник: positivespirit.net