Хората, които са преминали през личния си Ад и са излезли победители от него, са много специални

  • Сподели:
Хората, които са преминали през личния си Ад и са излезли победители от него, са много специални

"Хората, които са преминали през личния си Ад и са излезли победители от него, са много специални.
От тях лъха мека вътрешна светлина, топлина и любов.

В тях няма арогантност и патос, те са открити и искрени. Те говорят за живота си без драма и мъка, лесно, просто и спокойно. Излагат фактите, нищо повече.

Те не критикуват и не осъждат. Те приемат света и хората такива, каквито са, но много внимателно избират най-близката среда.

Те не се страхуват, защото знаят, че могат да се справят с всичко. Умовете им са спокойни. Те изпитват голямо уважение към всички живи същества, способни са дълбоко да усетят и видят вътрешната красота.

Те, като никой друг умеят да се радват, да се смеят много искрено и да ценят всеки момент от живота. Защото много добре знаят - може да се окаже за последно.

Усещат те със сърцата си и ако те обичат, то е безусловно.

Ако си живял в Ада, ти си спечелил Рая, защото си платил цената."

ОШО