Истината е задължителното условие за благоденствието

  • Сподели:
Истината е задължителното условие за благоденствието

Истината е задължителното условие за благоденствието.

Да бъдем сигурни, да знаем истината и да стоим уверено върху основата й е удовлетворение, с което нищо не може да се сравни.

Истината е фактът в основата, предшестващото условие във всяко делово начинание или социално общуване.

В един свят на конфликти, съмнения и опасности истината е единствената твърда почва.

Всяко действие, което не е в хармония с истината, независимо дали поради незнание или с умисъл, ни оставя без основа и води до дисхармония, неизбежна загуба и объркване, защото и най-скромният ум, изхождащ от истината, може с точност да предскаже резултата от всяко правилно действие, докато и най-задълбоченият и проницателен ум безнадеждно се обърква и не може да си създаде представа за възможните резултати, когато се е отклонил от верните принципи.

Чарлз Ф. Хаанъл