Как се прави хипноза?

  • Сподели:
Как се прави хипноза?

Първата стъпка – подстройка по позата (присъединяване)

Заемате същата поза на човека срещу вас. Начинът, по който е разположил тялото си, ръцете си, краката, главата. Всичко е важно. Само след няколко секунди сме в позиция вие да "водите" – да смените позицията на краката, ръцете, стойката и ще видите как човекът също се променя според вас.

Това се нарича "репорт" – да си дадете сметка, че първо наблюдавате, после "имитирате", а на края – повеждате събеседника си. Така започвате да въздействате. Прави се внимателно, изтънчено, без да се натрапвате. Така се изгражда подсъзнателно доверие. Човекът срещу вас вече е в хипноза.

Втора стъпка – подстройка по дишане (присъединяване)

Копирате дишането на човека срещу вас. Същата дълбочина (плиткост), същия ритъм на вдишване и издишване, същото темпо. Наблюдавайте внимателно как диша – гръдно или коремно и го повторете, като мелодия. Ако е необходимо забързайте дишането си и установявайки "репорт", го забавяте постепенно.

Така забавяте дишането и на събеседника си. Неусетно го успокоявате. Той се чувства добре с вас. След това започнете да говорите на всяко издишане на човека срещу вас. Издиша – дума, още веднъж издиша – още една дума или израз, или казвате цяло изречение. Така вие го водите, дори повече – управлявате го. Човекът срещу вас вече е в хипноза.

Трета стъпка – каква е целта ви на хипнозата

Какво искате да внушите на човека срещу вас. Да го направите положително. Подсъзнанието не знае частицата "НЕ" – не се ядосвай, не бъди тревожен. Внушенията трябва да са добре формулирани, кратки и ясни – спокоен си, щастлив си, имаш красиви мисли, на главата ти е приятно, чудесно, чувстваш себе си уверен.

Има една "хитринка" преди да започнете същинските внушения. Първо вземете съгласие от събеседника си – Чуваш ли ме добре? Отговор – Да (вече имаме съгласие). При навлизане в по-дълбока хипноза, може да се внушат и приятни преживявания. Разбирате го, когато човек стане разфокусиран, отнесен – той вече е в транса. Може да му внушите, че негов проблем, за който ви е споделил, може да бъде решен с лекота от самия него.

Четвърта стъпка – изваждане от хипноза

Бавно и постепенно, с темпото и ритъма на събеседника си, го върнете обратно тук и сега. Забързайте говоренето си, нека то стане по-високо, по-бодро и по-енергично. Може да му предложите да помисли за идеи какво ще прави в следващите часове, вечерта, на другия ден, следващите дни. Целта е човекът да възвърне предишната си бодрост.

Един добър начин на приложение на Хипнозата е за намаляване на килограмите. Ако имаш нужда – заповядай на Курс "Отслабване чрез Хипноза в група".