Какво е закодирано в глаголицата?

  • Сподели:
Какво е закодирано в глаголицата?

Българската азбука е всъщност разказ:

" Аз буки, веди глаголати ! Добро ест живети дзело земля ! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо ! ук, фрът, хер ! от ! ща чръв! ци ша ! еръ, ер, ери ! ет ! ен он ! йен йон ! юс ! ят !"

Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така:

"Помни буквите, учи да говориш ! Добре е да живееш здраво на земята ! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо ! нагоре всеки да лети ! върви ! избягвай червея ! покорявай висотите ! ти мъж, ти юноша, вие хора ! човече ! с ум и разум ! във вярна посока и с ясно съзнание ! напред ! слава !"

Благодарни ли сме?

В превод от прабългарски "азъ" означава памет. Освен това на древния ни език "алем" означава първи, а "ан" означава Бог или небе.

В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание.

Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст.