Какво всъщност представляват парите?

  • Сподели:
Какво всъщност представляват парите?

Парите на материално ниво са къс хартия и парче метал, но на енергийно ниво парите са много повече, отколкото хората подозират. Това е знание, което не всеки все още разбира, но това не означава, че то спира да съществува.

Както всичко останало и парите са енергия, която сама по себе си не съдържа нито положителен, нито отрицателен заряд. С тях може както да се правят добрини, така и да се злоупотребява, но сами по себе си парите нямат силата да помагат и да вредят.

Те са като инструмент, който ако не бъде използван, няма как да даде какъвто и да е резултат. От начина, по който използваме инструмента наречен "пари", се определя и крайния резултат, дали ще бъде с положителен или с отрицателен знак.

Много хора държат спестяванията си под дюшека, но тези пари нито са ги излекували от заболяване, нито са направили живота им по-лек и по-щастлив, нито са им причинили някакви злини.

Това е така, защото въздействието на парите в живота на хората и влиянието, което им оказва, е следствие от начина на тяхното използване, а не от самото им съществуване.

Когато започнем да използваме парите целенасочено, зарядът, с който ги насочваме в дадена посока, определя крайния резултат. Често се говори, че парите са нещо лошо. Хората ги избягват като нещо лошо, но истината е, че те нито ни вредят, нито ни помагат.

Те са енергия, с която е нужно да се научим да боравим по начин, който да ни помага без да допускаме да ни вреди, защото всяка една енергия, ако не бъде използвана добронамерено, има способността да вреди и обратното, всяка една енергия използвана добронамерено, има способността да помага.

Замисляли ли сте се какво представлява късметът на хората и дали това наистина е щастливо събитие, наречено накратко от нас “късмет”, което ни доставя радост в живота или е следствие от начина, по който сме използвали енергията в нашето минало?

Знайте, че преди да се проектира реалността на физическо ниво, вие първо я изграждате на енергийно ниво. Настоящето, в което живеете в момента е изградено от вас самите, във вашето минало, а вашето бъдеще градите точно в този момент.

Събитийността в живота на хората не се случва на случаен принцип или на късмет, както си мислят голяма част от населението на Земята. Всичко в живота следва точно определени закономерности, които движат живота на земята и цялата вселена, но преди да се достигне до това разбиране, е нужно да се разбере, че всичко, което ни заобикаля, е изградено от енергия.

През 1936 г. е открита Кирлиановата фотография от д-р Кирлиан. Благодарение на неговото откритие успя да се докаже по научен начин, че около всяко едно живо същество и предмет съществува енергийно биополе.

С помощта на Кирлиановата фотография вече всеки, на когото му е трудно да повярва, че всичко е изградено от енергия, може да се увери и на физическо ниво, че съществуват доказателства за това твърдение, че всичко е изградено от енергия.

След появата на Кирлиановата фотография и редица проведени експерименти с нея е установено, че ние сме съставени от енергия с различна честота. Различните предмети и живи организми излъчват енергия с различна дължина и честота, която свети в различен цвят.

Правени са замервания и на банкноти с различна номинална стойност. Резултатът показва, че колкото по-висок е паричният номинал на една банкнота, толкова по-силно енергийно излъчване има тя.

Това е така, защото хората, когато преди време са създали парите като разменно средство, енергията, която са вложили в парите с по-висока стойност, носят повече енергия поради факта, че ние ги захранваме с помощта на нашата емоционална система.

Можете да си направите следния експеримент: вземете в едната си ръка банкнота от два лева, а в другата ръка банкнота от сто лева. Погледнете двете банкноти поотделно и усетете какви чувства провокират те във вас.

Банкнотата с по-висока номинална стойност обикновено има способността да провокира в нас по-силни чувства, породени от факта, че може да си купим повече неща с нея. Чувството, което ние излъчваме към банкнотата, я захранва на енергийно ниво, което определя нейния интензитет на излъчване.

Парите са създадени от хората и това, каква енергия съдържат те в себе си, зависи изцяло от това какво количество енергиен заряд сме вложили в тях и продължаваме да влагаме докато ги използваме в своето ежедневие.

На физическо ниво всички знаем какво представляват парите, но на енергийно ниво знаем ли какво е тяхното въздействие и как това ни се отразява на физически план?

Всяко едно наше действие на физическо ниво, използвайки парите, дава отражение на енергийно ниво, и обратното. Всяко въздействие на енергийно ниво дава отражение и на физическо ниво. Двете вървят ръка за ръка - свързани помежду си и едно без друго не могат.

Успеете ли да се научите да използвате парите не само на физическо ниво, а и на енергийно, тогава вие сте способни да привличате към себе си всяка една сума пари, от която имате нужда, за да осъществите желанията и целите си.

Съществуват хора, които на енергийно ниво добре се справят с привличането на финансов енергия, но на физическо ниво със своите действия стопират цялото богатство, което са привлекли към себе и то трудно се проявява в материален аспект. Те сякаш са поканили богатството в своя дом, но вратите на дома са плътно затворени или леко открехнати, затруднявайки навлизането на финансова енергия в дома.

Съществуват и хора, които добре се справят с използването на финансовата енергия на физическо ниво, но на енергийно ниво им е много трудно да работят за привличане на повече финансова енергия към себе си. Тези хора сякаш са отворили широко вратите на своя дом, готови да приемат богатството, но то се намира далеч от тях, чакайки да бъде привлечено.

Затова е важно знанието и за духовното, и за материалното проявление на парите да се използва в комбинация, за да има максимално ползотворно въздействие в живота ни.

Поглеждайки към богатите хора, често бедните възкликват: "Човек с късмет!", но това не е точно така. Дали ще бъде човек беден или богат не е въпрос на късмет, а е въпрос на личен избор, който всеки един от нас прави, защото не късметът прави човека богат, а начинът, по който той се отнася към парите и как използва финансовата енергия в своя живот.

Дори, когато хората печелят награди от лотарийни игри, преди това на енергийно ниво тези хора съзнателно или не са привлекли спечелената сума пари към себе си.

Трудно е да се разбере нещо, което само с очи не може да се види. Но това не означава, че не съществуват хора с развито вътрешно зрение, които усещат не само енергията на парите, но и всички останали енергийни потоци, с които сме в непрекъснато взаимодействие.

Все още голяма част от населението не са отключили тази способност, която е заложена в нас още по рождение. Не е лесно да се разбере, че всичко е енергия и според това как ние използваме тази енергия, се определя и какъв да бъде нашият собствен живот.

Липсата на знание води до объркване в много хора, поражда скептицизъм и недоверие. Пътят, който е извървяла Вселената в своето развитие, може да ни помогне до много отговори да достигнем, провокирайки ни да разберем много неща, които преди това ни е било трудно да осъзнаем.

Преди около четиринадесет милиарда години, когато се е създала познатата ни Вселена, след големия взрив, всичко е било енергия. Тогава все още не е съществувала твърда материя, от която сега са изградени всички планети и обекти във Вселената.

По онова време идеята, че някога ще съществува планета наречена Земя, кипяща от живот, може би е звучало толкова абсурдно, колкото сега звучи за всички скептици твърдението, че всичко е изградено от енергия.

След Големия взрив, най-гъстата енергия обитаваща Вселената, са били газовите облаци. С помощта на гравитацията газовите облаци са започнали да се свиват, като по-тежките облаци са привлекли всички по-леки газови облаци намиращи се в близост до тях. Така благодарение на гравитацията във Вселената са се сформирали и първите слънца.

Благодарение на ядрения синтез, слънцата под напора на гравитацията, образуват енергия, която от ядрото на слънцето се изтласква към повърхността и така продължава да е в непрекъснат кръговрат, непозволявайки на гравитацията да продължи да свива газовите гиганти, познати още като слънца.

С времето слънцата са изчерпвали своето гориво и под огромния напор на гравитацията са започвали да се свиват до достигане на критична точка, в която се образува невъобразимо мощен взрив.

По време на този взрив се генерира огромно количество сгъстена енергия, позната още като звезден прах, която се разпръсква във Вселената. По този начин се е образувала цялата материя и позната, и все още непозната на човечеството.

Според това, колко е било голямо едно слънце и какво количество енергия гравитацията е успяла да сгъсти, зависи какви елементи ще се образуват по време на експлозията.

Не всички слънца преминават през експлозия. Съществуват и такива, които в края на своя живот се разширяват и изстиват. Знайте, че винаги, когато отправите поглед към Слънцето, вие сякаш поглеждате към своя първоизточник, от който са създадени нашите физически тела.

Цялата съществуваща материя, независимо в коя точка на Вселената се намира е създадена от сгъстена енергия. Това, което все още е трудно да се разбере е, че ние, хората имаме способността да управляваме със своите мисли и действия тази енергия.

Хората са много по-висши същества от това, което се вижда в материалния свят с просто око. Всяка следваща година все повече хора ще го осъзнават, преоткривайки себе си по един нов начин.

Това е историята на познатата ни Вселена, която е плод на дългогодишни изследвания. Поглеждайки към небето ние разбираме, че сме една много малка частица от цялата вселена, която благодарение на своето развитие и еволюция е допринесла да се появи и човечеството като раса.

Не е лесно за всички онези хора, на които дълги години вниманието им е било фокусирано изцяло в материалния живот да променят своите разбирания за живота, на които дори през ум не им е минавала мисълта, че това, което виждаме е само една малка част от всемира.

Знайте, че невъзможното става възможно тогава, когато повярвате в него. Трудно е да се промени съзнанието за ден или два, така че да се разбере, че отвъд материалното съществува нещо повече. Но започнете ли да правите крачка по крачка напред, опитвайки се да разберете истината, знайте, че Вселената ще ви подпомага това да се случва по възможно най-добрия за вас начин. Поискайте и ще ви се даде.

Парите, както всичко останало, са проявление на енергията на Вселената. Както всяка друга енергия, така и финансовата енергия може да се мултиплицира или разпилява, в зависимост от начина, по който я използваме.

Докато все още финансовата енергия е един от основните двигатели, които задвижват живота на хората, е препоръчително тя да се използва добронамерено. Колкото по-голямо количество от финансова енергия на Земята е привлечена от добронамерени хора, толкова повече успехи ще постига цялото човечество в глобален мащаб, защото всички ние сме едно цяло и е нужно да заживеем като такива.

Откъс от книгата "Истината за парите" / Източник: shirinan.com / Снимка: guinness-banknotes.com