Красотата и Грозотата

  • Сподели:
Красотата и Грозотата

Веднъж Красотата и Грозотата се срещнаха на морския бряг. И си рекоха една на друга:

- Хайде да се изкъпем в морето.

И те се съблякоха и заплуваха сред вълните. А подир малко Грозотата излезе на брега, сложи си дрехата на Красотата и продължи по пътя си.

А Красотата на свой ред излезе, ала не намери дрехата си; и понеже бе твърде свенлива, та да остане голо, сложи си дрехата на Грозотата.

И Красотата продължи по пътя си.

И оттогава насетне мъжете и жените бъркат едната с другата.

Ала има такива, които са зърнали лицето на Красотата и я разпознават въпреки дрехата. И има други, които познават лицето на Грозотата и нейната дреха не я прикрива от очите им.

Джубран Халил Джубран, из "Странникът"