Пирамида на човешките потребности

  • Сподели:
Пирамида на човешките потребности

Пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу.

Тази система е представена от Маслоу за първи път през 1943 г. в статията "Теория на човешката мотивация", а по-късно е разширена в книгата му "Toward a Psychology of Being".

Пирамида на потребностите на Маслоу

Ейбрахам Маслоу разделя човешките потребности на пет вида:

1. Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс.

2. Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.

3. Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.

4. Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.

5. Духовни: познание, себереализиране.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например, ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-висок ранг, например - тази от социални.

Според Маслоу съществуват определени условия, които са необходима предпоставка за задоволяването на потребностите, като например свобода на словото, свобода да се изразяваш различно от другите, свобода да се защитаваш, както и справедливост, честност и почтеност. Всяко посегателство върху тези условия се възприема като опасност за задоволяване на потребностите. 

Ейбрахам Маслоу

Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. 

Маслоу е и един от основоположниците на хуманистичното течение в западната (главно американската) психология. Близо три десетилетия разработва теорията за самоусъвършенстването.

По материали от "Уикипедия".

Пирамида на човешките потребности

Илюстрация: galleryhip.com