Питър Дракър: Работата на мениджъра в 13 думи

  • Сподели:
Питър Дракър: Работата на мениджъра в 13 думи

Помнете! Ползвайте 13-те думи като пътеводител в същността на мениджмънта.

Питър Дракър (1909 – 2005) е американец, роден в Австрия. Той е учен, управленски консултант и писател и е признат за основател на академичната дисциплина, която днес наричаме мениджмънт. Той твърди, че мениджърите имат 5 основни функции.

Те трябва:

"Да поставят цели, да организират ресурсите, да мотивират служителите, да следят изпълнението и да се грижат за развитието на хората, включително себе си." - Питър Дракър

Какво да направите:

 - За отправна точка използвайте целите, които ръководството е поставило пред вас и екипа ви.

 - Заедно с екипа разделете целите на поредица от SMART таргети, чието осъществяване ще означава, че сте постигнали целта.

 - Възложете отговорността за постигането на целта на конкретен човек. 80% от целите разпределете на ниво, относително лесно за осъществяване. Това ще направи успеха привлекателен и ще мотивира хората да се изправят пред по-предизвикателни цели.

 - Следете напредъка по целта и когато е нужно, предприемете корекции.

 - Постоянно следете физическите и човешките ресурси, нужни ви за постигане на целите, и вземете мерки за поправянето на недостатъците, преди да са се превърнали в проблем.

 - Мотивирайте служителите и общувайте с тях, като споделяте информация и ги изслушвате. Също така помнете думите на Хърцбърг за мотивирането на персонала и се постарайте всяка длъжност да има достатъчно съдържание, което да удовлетвори нуждата на служителите от интересна работа, с която да се гордеят.

 - Ако вашата кариера е вашият бизнес, вие сте неговата най-голяма придобивка. Инвестирайте време и енергия в развитието на техническите и мениджърските си умения.

Развийте експертен опит в областта, която би била полезна за вашата организация и конкурентите й, например 3D принтиране...

Джеймс Макграт, из "Малка книга за мъдростта на големите мениджъри". Откъсът от книгата е предоставен от издателство "Хермес".

 ******

"Малка книга за мъдростта на големите мениджъри"

Това не е книга за теории и модели, а за практически ръководни прозрения от хора, изградили репутация на далновидни бизнес лидери и визионери. Именно афоризмите и цитатите на водещи икономисти – като Дейл Карнеги и Питър Дракър, остават в историята и вдъхновяват поколения амбициозни мениджъри.

Те съдържат фундаментални истини за мениджмънта и предлагат безценна помощ за всеки, който заема или се стреми към ръководна длъжност. По-късно други мениджъри, лидери и коментатори са добавили към тази съкровищница своите заключения. Тази книга изследва 90 мъдри цитата и предлага начини да се приложат на практика.

"Малка книга за мъдростта на големите мениджъри" не само ще разшири и задълбочи разбирането по редица управленски въпроси, но и ще подобри ефективността на всеки мениджър, тъй като ще му помогне:
• да управлява кариерата си;
• да ръководи хора и екипи;
• да развие ценни лидерски качества;
• да взема решения и да мотивира служителите си;
• да направи бизнеса си още по-успешен.

Джеймс Макграт

Джеймс Макграт е експерт-счетоводител и има над 25-годишен опит в публичния и в частния сектор като счетоводител, одитор, финансов контрольор и управленски консултант. През 1998 година започва работа в Университета на Централна Англия, където е курсов директор по магистратура за специалността "Образование и професионално развитие".

За доктората си учи в университета в Бирмингам и пише дисертация върху мениджмънт и лидерство в образованието.

Съавтор е на 5 книги, а "Малка книга за мъдростта на големите мениджъри" е неговото трето самостоятелно заглавие.