Щайнер: Само в собствената си душа човекът може да намери...

  • Сподели:
Щайнер: Само в собствената си душа човекът може да намери...

Рудолф Щайнер (1871-1925) е немски философ-мистик, основател на антропософското движение. Подбрахме 10 негови мисли, посветени на човешкия духовен потенциал и развитието му:

1. Във всеки човек спят способности, посредством които той може да достигне познанието на висшите светове.

2. Само в своята собствена душа човекът може да намери средства­та, които да накарат Посветения да се разкрие пред него. Той е длъжен да развие в себе си до висока степен известни качества, и само то­гава може да му бъдат съобщени висшите съкровища на духа.

3. Тайната на посветените разбира само този, който сам е посветен до известна степен в тайната на живота.

4. Духовните висини могат да се достигнат само като се премине през вратата на смирението. Истинското познание може да се достигне само когато се почита това познание.

5. За всеки трябва да бъде ясно, че при пълното потъване в днешните житейски суети, много трудно може да се достигне познанието на висшите светове.

6. Човек може сам да усъвършенства себе си, той може напълно да се преобрази. Това преобразяване обаче трябва да се извърши в неговия вътрешен свят, в областта на неговите мисли.

7. Ученикът трябва в известни минути да погледне на себе си като страничен човек и с вътрешно спокойствие и обективно обсъждане да се противопостави сам на себе си. Когато това се достигне, собствените преживявания се явяват в съвсем нова светлина.

8. Погледът, достигнат при вътрешния покой, отделя същественото от несъщественото. Всяка печал, всяка радост, всяка мисъл и всяко намерение получават друго значение, когато поставиш себе си пред себе си.

9. Вълните на външния живот стесняват от всички страни вътрешния човек, ако волята на човека не направлява живота, а животът направлява него. Такъв човек е подобен на растение, което е принудено да се развива в пукнатина на скала. То ще забавя своя растеж дотогава, докато не получи простор за своето развитие.

10. Който се обърне към опитните и действително мъдри хора, ще получи помощ. Той трябва да търси само приятелски съвет, а не такава сила, която иска да властва над него. Този, който действително притежава големи знания, е скромен и нищо не му е толкова чуждо, колкото желанието за власт.