Тест: Колко депресиран съм?

  • Сподели:
Тест: Колко депресиран съм?

Прочетете всяко от следните твърдения и отговорете с:

0 – това не се от мен
1 – отнася се предимно
2 – отнася се напълно

Накрая съберете броя на числата и вижте резултата.

1. Имам големи проблеми със съня.

2. Размишлявам задълбочено твърде много.

3. Трябва да мисля непрекъснато за едни и същи неща почти принудително.

4. Аз съм много разконцентриран(а).

5. Много трудно запомням нещата.

6. Струва ми голямо усилие да направя нещо.

7. Аз съм много потиснат и нещастен.

8. Чувствам се малоценен.

9. Често мисля за самоубийство.

10. Имам големи проблеми с взимането на решения.

11. Напълно съм загубил интерес какво става около мен.

12. Страдам от силно чувство за вина.

13. Нямам особено добро мнение за себе си.

14. Всичко ми изглежда така безсмислено.

15. Нямам надежда, че някога ще се почувствам по-добре.

Отговори:

0-10 – нормално ниво
11-20 – лека депресия
21-35 – средна депресия
над 36 – тежка депресия