Три послания за всеки ден

  • Сподели:
Три послания за всеки ден

Предлагаме ви тези три кратки притчи като три послания за всеки ден.

 

Не плачи!

Един мъдрец говорел пред събрали се множество хора. По едно време той решил да им разкаже весел анекдот. Всички започнали шумно да се смеят.

Минали няколко минути и той отново има разказал същия анекдот. Само няколко души от аудиторията леко се засмели.

Тогава мъдрецът разказал шегата и трети път. Този път никой не се и усмихнал.

Старият човек се обърнал към хората и казал: "Не можете постоянно да се смеете на една и съща весела история, нали? А защо тогава си позволявате непрекъснато да плачете по един и същи повод..."

Бъди щастлив!

Стоял на пътя един бездомник и просел милостиня. Покрай него минавал конник, който изведнъж го ударил с камшика си през лицето. Тогава бедният човек се обърнал след отдалечаващия се конник и казал:

- Бъди щастлив!

В това време, стоящ наблизо селянин, който наблюдавал сцената, го попитал изумен:

- Но защо му пожела това? Нима си толкова смирен?!

- Не. - отговорил просякът. - Ако този човек беше щастлив, той никога не би ме ударил през лицето...

Повярвай!

Ако видя, ще повярвам! – казал човекът

Повярвай, и ще видиш! – отвърнала му Вселената.

Източник: gnezdoto.net