Три вечни стихотворения за солунските братя

  • Сподели:
Три вечни стихотворения за солунските братя

Венец за Кирил и Методий

От ония дни, когато вие
сътворихте светлина и книга,
много мечове ръжда разяде,
а речта ни родна не умря.
Тя роди сказания и песни,
звънки като глас на чучулига,
гневни като вой на зимна буря,
вечни като пролетна заря.

Иван Давидков

***

Кирил и Методий

Пишат братчета,
сестрички
и лулички и чертички.
И накрая бързо става
буква хубава и права.
Тези буквички чудесни
са ни още неизвестни.
Ние, малките деца,
пишем още колелца.
Ние славим имената
днес на Солунските братя.
Те за нас са много мили,
че ни буквите дарили.

Младен Исаев

***

Солунските братя

Азбука мила
кой с любов дари ни?
Кой ни даде сила
в робските години?
В нощите тирански
мрака кои пробуди?
Кой рода славянски
с писменост събуди?
Кой към светлината тръгна да ни води?
Солунските братя
Кирил и Методий!

Георги Авгарски