За въпроса "кокошката или яйцето"

  • Сподели:
За въпроса "кокошката или яйцето"

Никога не съм мислила, че ще тръгна да отговарям на този въпрос. Доста тривиално питане, но в известен смисъл съдържа доза философия в себе си.

Мисля, че кокошката е първа, защото Бог е създал всички живи същества, които живеели в Рая. Те никога не биха започнали да се умножават, ако Ева не беше отхапала от онази ябълка. Съответно яйцето като следствие на възпроизвеждането идва второ.

Но винаги съм се чудила за едно нещо. Защо Бог, който е Създател и Господар на всичко видимо и невидимо, е позволил това да се случи? Можел е да предотврати първия грях на човека и Небесният ред би останал непокътнат.

Ние ли сме единствените същества, създадени със свободна воля? Воля, която не знаем как да използваме и с нея успяваме да рушим много повече, отколкото да градим.

Затова вярвам, че всичко е един голям тест. Животът. Наречете го както искате: Матрицата, Изпитът, Училището, Илюзията… живеем вътре. И всеки ден щом се събудим, вярваме, че е реален.

Всъщност не е. Изобщо не е. Защото единственият истински свят, който съществува, е този, който носим в душата си.

Душата, в която не съществува его. Душата, в която няма страх, няма яд, няма печал, няма лоши чувства и фалшиви желания… няма яйца.

Душата, която е кокошката - появила се е първа. Но това често го забравяме и все питаме "Кокошката или яйцето, кокошката или яйцето…".