Жени и вино! Вино и жени!

  • Сподели:
Жени и вино! Вино и жени!

ХИМН

Прости, мъртвило, роден край, прости!
Пред мене нов живот се днес открива,
с нов трепет се сърцето ми опива —
и моят дух неудържим лети
към щастие, към бури и вълненйя:
пиян съм аз от свойте младини
и от девиза дръз, що нося с мене:
жени и вино! Вино и жени!

Днес вижда ми се всичко суета,
освен кипящата и буйна младост,
коя прахосваме в минутна сладост,
пресрещната случайно на света!
Живот разумен, слава, идеали? —
таз стара песен днес ми се не пей:
със нея — струва ми се — днес се хвали
тоз само, кой не знае да живей.

О бягайте, идете вие там —
при ваште идеали вий идете...
А мене ме на мира оставете
да поживея, както аз си знам.
Да, във безумства, вихрени наслади
аз ще преваря погребалний звън,
но ще прахосам свойте сили млади
във най-разкошен, в дивен райски сън!

И нека отлети живот крилат —
ала със пълна чаша във ръката, —
когато сладостно шуми главата,
когато цял ев рози божий свят!
А после нека се глава отпусне
на страстни. топломраморни гърди —
и нек несвястно шепнат бледни устни:
— Ах, тихичко ми пей, не ме буди...

Кирил Христов

Кирил Генчев Христов (1875 - 1944) е български поет, белетрист, драматург и преводач.