Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

  • Сподели:
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Рокфелер център

Един от главните архитектурни символи на град Ню Йорк е Рокфелер център, замислен и реализиран през 30-те години на XX в. от Джон Рокфелер-син. Пред входа на откритата през 1933 г. централна сграда всяка година се издига коледната елха на САЩ, което превръща мястото в централно за целия американски континент. 

72-етажната централна сграда на Центъра е неговата емблема, уникална със своята стъпаловидна (троноподобна) структура – челно и странично. Над трикрилия й вход се издигат четири последователни, с отстъп навътре, вертикални секции, средните части на всяка от които, по подобие на входа, е по-висока от останалите.

От двете страни на основната част има по две допълнителни, симетрично долепени до нея тела. По-ниското (в основата) се състои от три стъпаловидни секции, а по-високото – от пет.

Украса на тази сложна стъпаловидна конструкция е трикрилият главен вход, декориран с троен витраж и троен релеф. Изработен е от американския скулптор Лий Лори (1877 – 1963) в характерния за 30-те години на миналия век стил Арт Деко. В него се откроява централната фигура на Бог Отец в типичния вид на възрастен мъж с брада.

Бог се разполага в облаците, откъдето спокойно и невъзмутимо наблюдава случващото се на Земята. С лявата си ръка сочи хоризонтално встрани, а в противоположната посока се вее дългата му брада, което балансира композицията. На главата си има златен ореол, проникващ рамката на входа.

Впечатляващ е златният му пергел, разтворен надолу и обхващащ горната рамка на входния златен стъклен витраж. Едното му рамо опира горния десен ъгъл, където достига и стълбата, издигаща се от подножието на входа.

Тя пресича през средата масивна стилизирана сфера, заемаща по-голямата част от повърхността на витража, а в противоположната страна има втора, по-малка сфера, в чийто център е забито другото рамо на пергела.

Смисълът на композицията е преход от Земята (долната сфера) към Небето (горната сфера). "Посланието", отправено от Бог към всеки посетител на Центъра, е призвание да се "изкачи" по златната стълба към неговата божествена област.

Самото влизане в Центъра е "изкачване" към него! С косо наведената си надолу глава той сякаш намеква за това, а мощният жест с показалеца на лявата му ръка указва посоката, която трябва да се следва.

В чертите на тази иконография личи влиянието на християнските миниатюри от Ренесанса, където Бог Отец се изобразява по подобен начин. На тях неговият главен атрибут е пергелът, с който той "третира" земната сфера.

Често жестът на свободната му ръка, също както в "рокфелеровия" случай, сочи настрани или нагоре, а на други подобни изображения основен атрибут е тронът!

Двата Tрона

Външността на основната сграда от Рокфелер център удивително напомня по форма на йероглифа на Озирис – древноегипетският аналог на християнския Бог Отец, който е трон, допълван в някои случаи с око и седяща в профил човешка фигура.

Погледната в профил, централната сграда на Рокфелер център наподобява именно този "йероглифен" трон на Озирис. Подобна е формата на трона и на съпругата на Озирис Изис, който тя носи като атрибут на главата си.

Всичко в Изис е свързано с трона! Първо, името й – Изис в превод от древноегипетски се счита, че означава трон; второ, йероглифът й – също като на Озрис – е трон, но допълнен със змия; и трето – тронът е основният й арибут, на който тя често седи и който носи на главата си вместо корона.

Тя има трон под себе си, над себе си, или, с други думи, самата тя е един вид Божествен Трон. Сякаш на Изис е посветена допълнителната сграда на Рокфелер център с форма на трон.

Нейните странично издигащи се секции неслучайно са 3 – колкото са и секциите на трона й. За тази идея говори и бройката оригинално замислени 14 сгради на комплекса – колкото са и частите на разкъсаното тяло на Озирис според египетската митология.

В античния трактат "За Изида и Озирис" Плутарх разказва за злия Тифон, който убива брат си Озирис, примамвайки го и затваряйки в ковчег, който изхвърля в морето. Именно Изис търси и намира ковчега с трупа на съпруга си, но Тифон й го отнема и разкъсва на 14 части, които разпръсва из Египет.

Изис пак търси съпруга си и намира всяка от тях, които после погребва, всяка на отделно място. Членът му само, както предава Плутарх, не намира, защото след разкъсването той е "хвърлен веднага във водата и изяден от рибите лепидотус, фра(н)гус и оксиринхус. Това са рибите, от които египтяните се гнусят най-много".

Така Рокфелер център в Ню Йорк изглежда като съставен от два Трона – Голям и Малък, посветени (изглежда съзнателно) на Озирис и съответно на Изис!

Значението на местоположението на Троновете

Уникално е и разположението на двете основни сгради с форма на трон от Рокфелер център. Като цяло той е планиран и построен така, че те се намират точно срещу фасадата на най-голямата в САЩ Римокатолическа катедрала "Св. Патрик".

Това е уникално разположение, позволяващо на по-малката от тях да извиси ръст точно пред главния й вход. Тя е конструктивно изправена срещу катедралата. А основната сграда – Голям Трон, се пада дискретно изместена встрани, което избягва директното противостоене.

Но това дава възможност настъпването на Коледа всяка година да се отбелязва по начин, "продиктуван" от нея – от деня на откриването й през 1933 г. коледната елха на града (както и на целите САЩ) неизменно се издига пред нейния вход, а не пред този на католическата катедрала, която иначе е най-големият християнски символ на САЩ.

В избора на това местоположение на основните сгради от Рокфелер център сякаш личат идеите на Свободното масонство. Неговото основно упование е именно Бог (In God We Trust), Озирис или, както иначе се нарича, Световният Архитект.

Това местоположение загатва за едно от най-забележителните и ожесточени противоборства в историята на човечеството – това на Свободното масонство с Римокатолическата църква.

В продължение на много векове католицизмът се чувства заплашен, заради което преследва последователите на масонството и това е само външната страна на конфликта.

Един намек за спечеленото противоборство е надмощието в мащабите на грандиозно извисяващите ръст (особено втората) "масонски" троноподобни сгради на Центъра спрямо тези на катедралата, които са по-скромни.

Друг такъв е "открадването", или символичното "отнемане" на Христос от Катедралата по Коледа, чието годишно най-голямо тържество протича във физическото (а също и идейно) пространство на съседния Рокфелер център.

Снимки: Архив на автора

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

В него се откроява централната фигура на Бог Отец в типичния вид на възрастен мъж с брада.

Впечатляващ е златният му пергел, разтворен надолу и обхващащ горната рамка на входния златен стъклен витраж.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

В чертите на тази иконография личи влиянието на християнските миниатюри от Ренесанса, където Бог Отец се изобразява по подобен начин. 

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

На тях неговият главен атрибут е пергелът, с който той "третира" земната сфера.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Често жестът на свободната му ръка, също както в "рокфелеровия" случай, сочи настрани или нагоре, а на други подобни изображения основен атрибут е тронът!

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Външността на основната сграда от Рокфелер център удивително напомня по форма на йероглифа на Озирис – древноегипетският аналог на християнския Бог Отец, който е трон, допълван в някои случаи с око и седяща в профил човешка фигура.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Погледната в профил, централната сграда на Рокфелер център наподобява... 

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

...именно този "йероглифен" трон на Озирис.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Подобна е формата на трона и на съпругата на Озирис Изис, който тя носи като атрибут на главата си.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Тя има трон под себе си, над себе си, или, с други думи, самата тя е един вид Божествен Трон. 

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Сякаш на Изис е посветена допълнителната сграда на Рокфелер център с форма на трон, показана на следващата снимка.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Уникално е и разположението на двете основни сгради с форма на трон от Рокфелер център. Като цяло той е планиран и построен така, че те се намират точно срещу фасадата на най-голямата в САЩ Римокатолическа катедрала "Св. Патрик".

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Най-голямата в САЩ Римокатолическа катедрала "Св. Патрик".

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк
Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Украса на тази сложна стъпаловидна конструкция е трикрилият главен вход, декориран с троен витраж и троен релеф. Изработен е от американския скулптор Лий Лори (1877 – 1963) в характерния за 30-те години на миналия век стил Арт Деко.

Божественият трон – Рокфелер-център в Ню Йорк

Един намек за спечеленото противоборство е надмощието в мащабите на грандиозно извисяващите ръст (особено втората) "масонски" троноподобни сгради на Центъра спрямо тези на катедралата, които са по-скромни.