Европейският съюз планира да създаде универсално зарядно устройство, с цел улеснение и по-малко електронни отпадъци

  • Сподели:
Европейският съюз планира да създаде универсално зарядно устройство, с цел улеснение и по-малко електронни отпадъци

През последното десетилетие Парламентът призова Комисията да внесе предложение за универсално зарядно устройство за справяне с електронните отпадъци и улесняване на живота на потребителите.

Европейският парламент и неговият комитет по вътрешния пазар и защита на потребителите от години настояват за общо решение за зарядните устройства, като непрекъснато искат от Комисията да действа чрез серия от доклади по собствена инициатива, резолюции и въпроси, отправени до членовете на Комисията.

През 2014 г. Парламентът силно се застъпи за общо зарядно устройство за всички мобилни телефони по време на преговорите за Директивата за радиооборудването (RED).
Оттогава няколко други инициативи на Парламента пряко или косвено поискаха да бъдат стандартизирани зарядните устройства за мобилни телефони, като например резолюция, приета на 30 януари 2020 г. , призоваваща Комисията да въведе спешно стандарт за общо зарядно устройство.

Освен това, в неотдавнашна резолюция от 10 февруари 2021 г. относно новия план за действие за кръгова икономика, евродепутатите призоваха Комисията спешно да въведе общо зарядно устройство за смартфони и подобни устройства, за да гарантира най-добре стандартизирани, съвместими и оперативно съвместими опции за зареждане, като поиска от Комисията да подготви стратегия за отделяне на зарядните устройства и хармонизирано етикетиране."През последното десетилетие Европейският парламент настояваше Комисията да внесе предложение за общо зарядно устройство с оглед да се справи с електронните отпадъци, да улесни живота на потребителите и да им даде възможност да правят устойчив избор.

Тази инициатива включва много елементи, които са важни за нашата комисия, като хармонизирането на точката за таксуване, което позволява гладкото функциониране на вътрешния пазар, високо ниво на защита на потребителите и намаляването на електронните отпадъци.

Еднаквите кабели за зареждане ще помогнат на потребителите да спестят пари и ресурсите на планетата.

Електрическото и електронното оборудване продължава да бъде един от най-бързо развиващите се потоци за отпадъци в ЕС. Особено важно е предложените правила да се прилагат не само за смартфони, но и за таблети и други мобилни устройства, както е поискано от Парламента. Трябва да се вземе предвид бързото технологично развитие, особено след като Комисията вече загуби толкова много време.

Сега Парламентът ще работи по това законодателно предложение. Ще направим всичко по силите си, за да осигурим гладко сътрудничество с Комисията и Съвета за постигане на споразумение, което ще бъде от полза за европейските потребители, както и за индустрията, с целите на Европейския зелен пакт в основата", заяви в изявление председателят на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Парламента Анна Кавацини, относно предложението за общо зарядно устройство.