Как се променят логата на известни марки (инфографика)

  • Сподели:
Как се променят логата на известни марки (инфографика)

Daily Infographi ни показва как са се развили през годините рекламните емблеми на един от най-известните марки в света като Pepsi, BMW, Shell...

Лого (логотип) е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в масмедиите, думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка (бранд). Графичният дизайн на логото е част от марката, чрез която се предават определени стойности, които трябва да бъдат ясно и правилно разбрани от потребителите.

Да видим!

Графика: Daily Infographi

Как се променят логата на известни марки (инфографика)