Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство

  • Сподели:
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство

Aмрей Хофстетер (Amrei Hofstätter) е немски дигитален творец, чиито произведения представляват геометрични халюцинации на свят, в който женски тела се свързват с форми и обекти. Резултатът са сюрреалистични хибриди, чиято единствена екзистенциална цел е да разкриват плът и дух пред лицето на абсолютната абстракция. 

В произведенията й ще откриете елементи на аниме, ритуали, магия и алхимична иконография върху интересен фон, които разкриват теми като човешките копнежи и травми. В тях желанието за трансформация е в конфликт със страха от провал.

В кибернетиката съществува концепция за крайно отрицателната реакция на човек към изкуствено създание в момента, в който границата между изкуствено и човешко се пресича. Със своите произведения Амрей изследва до каква степен вече чувстваме това отчуждение към самите себе си, нашата среда и нашите човешки тела.

Снимки: verticospuppets.com

Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство
Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство