Адам дава имена на животните и растенията: изложба на Любен Домозетски

  • Сподели:
Адам дава имена на животните и растенията: изложба на Любен Домозетски

Това е пета самостоятелна изложба на Любен Домозетски, представяща произведения, създадени през последните 6 месеца. За разлика от всички предходни изяви на автора, в които преоблава темата за научната илюстрация, в настоящия проект художникът насочва своето внимание към произведения, доближаващи се повече до традициите на иконописта.

Отново присъстват неизменните растения и животни, които винаги силно са интересували Любен Домозетски, но те са решени в нов визуален контекст, с нов поглед. В произведенията се засягат теми като одомашняването и култивирането, за първи път в живописта на автора се появяват саксийни растения, но също и така продължение на интерпретациите на библейски теми и мотиви, размишелния върху определението „иконно" и „олтарно", темата за възприемането на собственото тяло, изкушението, противопоставяне на земното и небесното.

Също така в част от творбите художникът развива започнатата в предходната си изложба интерепретация на керамични произведения и пресъздадването им в живопис. Освен преобладаващите работи с темпера върху дърво – особено характерни за творчеството на Домозетски, са представени и експерименти с акварел, рисунка и маслена техника.

Името на изложбата е възприето от наименованието на една от представените творби, имаща ключово място в разбирането на основните стилово-пластични и иконографски източници, които оказват влияние върху творчеството на Домозетски, и помагат да бъде намерен ключ към често пъти силно зашифрованите послания, отправени от художника. 
 
д-р Любен Домозетски

22 февруари – 17 март 2023

Откриване – 22 февруари (сряда) – 18:00, Галерия "Little Bird Place" 1000 София, ул. "11-ти Август" 7