Енергийни картини за любов и обич

  • Сподели:
Енергийни картини за любов и обич

Художничката Ази представя своята пета изложба "Любов Е", която ще топли стените на Пекарна "The Art of Love" в София на бул. "Христо Смирненски" №48 до 13 ноември 2017 г.

Ето какво споделя Ази за Любовта, за Обичта и за своите произведения.

"За Любовта...
Всичко е заради Нея...

Създадени сме с Любов
Раждаме се с Любов
Живеем с Любов
Винаги сме Себе си, когато я има и Нея

Обичта...
Да обичаме себе си – нашата основна задача на Земята!
Да обичаме Света като цяло, за да пребъде Живота
Да знаеме, че сме Бог, Вселена, Земя
Да знаеме, че СМЕ!

Енергията е навсякъде. Само трябва да знаем как да я завихрим, как да я създадем, как да я поемем, как да я усетим.

Тези рисунки са за това, за да комуникираме с енергията в тях. За да си вземем това, което ни е нужно. В тях е вложена моята енергия, енергията на Живота... За да се слее с енергията на този, който ще черпи от нея...

Гледайки една картина да събудим магията на Любовта и Обичта.

За да не забравим, че всичко извира от нас самите. Всичко е взаимодействие. Даване и получаване. Обич и любов. Чистота. За да се върнем към Създателя си...

Чудесата се случват... когато ги съзДадем!

Картините се избират по усет, със затворени очи, слагат се без рамка. Да се провокираме, да отворим съзнанието си и интуицията си... Да Е..."

Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич
Енергийни картини за любов и обич