Фотографът - модерният историк на XXI век

  • Сподели:
Фотографът - модерният историк на XXI век

"Да си фотограф е тънка работа, защото трябва да знаеш как да крадеш мигове от живота."

Всъщност не. С модерните технологии в наши дни почти всеки може да се превърне в Yosuf Karsch и да остави една визуална паметна бележка на случващото се. А и много други устройства също могат да заснемат - телефони, таблети, лаптопи и дори автомобилите – всичко и всеки може да бъде "щракнат".

Затова е и толкова по-трудно да се постави ясна граница между изкуството да фотографираш и снимането на селфита например. Това е донякъде естествено, защото колкото по-масова е една практика, толкова по-малко старание се влага в нея и в крайна сметка тя губи тежест – просто всички резултати са еднотипни, усмихнати лица на някакъв фон и туй то. Само "Фейсбук" и "Туитър" получават по десетки милиони нови качени снимки на ден...

А пък и фотографията в модерния свят има доволно много и различни приложения, като условно може да бъде описана така - способ за визуализация и припомняне. Да можеш да си представиш една картина или да се сетиш за някоя, която витае из паметта ти.

А къде е елементът на изкуството и изкусното тогава?

Ами той лежи в хващането на онези непринудени и непредизвикани мигове на радост, щастие, обич или унилост, тъга и омраза, които изпълват живота ни. Те се случват постоянно покрай нас, но често поради забързаността на ежедневието не им обръщаме заслуженото внимание.

Фотографът е като историк с машина на времето. Той натиска бутона пауза и улавя миговете, преди да са избягали. Защото те изчезват почти в момента на появяването си.

А висшият пилотаж идва, когато фотографът успее да улови духа на времето и го запечата за идните поколения. Всяка една снимка разказва секундата с хиляда думи, а изкуството на фотографията е да събере в същото време цели животи.

Снимка: личен архив на автора