Голи мъжки и женски тела от ... пирони

  • Сподели:
Голи мъжки и женски тела от ... пирони

Британецът Маркус Левин (Marcus Levine) "рисува" уникални картини с помощта на ... пирони. Забележителното е, че той скулптурира произведенията си на ръка, без предварителни скици с молив или на компютър. 

Процесът по създаването на една картина отнема от 3 дни до 2 месеца. Броят на пироните при всяка творба е различен - варира от 15 000 до 52 000 железни гвоздеи.

Маркус започва да създава рисунки с обикновени пирони през 2005 г. и се превръща в пионер на новото художествено направление "Nail sculpture".

Снимки: levine-art.co.uk

Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони
Голи мъжки и женски тела от ... пирони