Изложбата „Жорж Папазов – Осветителят“ през погледа на куратора Мария Василева и архитектите Надя Корбут и Кирил Асс

  • Сподели:
Изложбата „Жорж Папазов – Осветителят“ през погледа на куратора Мария Василева и архитектите Надя Корбут и Кирил Асс

Публиката ще бъде запозната със зараждането на идеята за изложбата и нейното осъществяване, както и със сътрудничеството между куратора и архитектите-експозиционери (почти непозната музейна практика у нас).

Екипът ще сподели първоначалните си намерения и каква част от тях са постигнати в опита изкуството на Жорж Папазов да бъде представено в неговата пълнота и в атмосфера, различна от стерилността на „белия куб“.  

Ще се говори за еволюцията на проекта и търсенето на пространствени решения, докато се стигне до срещата на зрителите с произведенията.
 
Подготовката на изложбата продължи половин година – с активен обмен на мнения и съобразяване с възможностите, в това число за наем, застраховка и специализиран транспорт. 

13 януари, петък, 18.00-19.00 часа
Зала 7, Двореца (пл. „Княз Александър I“)
Вход свободен